پاورپوینت نظریه های هوش
شناسه محصول: 2032

عناوین موجود در پاورپوینت نظریه های هوش

 • نظریه های روان سنجی

  • نظریه بینه

   در سال 1881 دولت فرانسه از آلفرد بینه خواست آزمونی طراحی كند كه بتوان با آن كودكانی را تشخیص داد كه به علت كندذهنی نمی‌توانستند از برنامه‌های مدارس عادی استفاده كنند و با سرعت عادی یاد بگیرند و به برنامه‌های آموزشی ویژه نیاز داشتند.

   بینه در سال 1905 با همكاری روان‌شناس فرانسوی دیگری به نام سیمون مقیاسی را منتشر كرد و در سال‌های 1908 و 1911 نیز در آن تجدیدنظر كرد.

  • نظریه اسپیرمن

   پاورپوینت نظریه های هوش چارلز اسپیرمن روان‌شناس انگلیسی، مبتكر روان‌سنجی و مبدع روش تحلیل عاملی، نخستین بار این نكته را مطرح كرد كه در همه افراد یك عامل عمومی هوش به نام  به مقادیر مختلف وجود دارد و بسته به مقدار  در هر فرد، می‌توان او را در مجموع تیزهوش یا كندذهن دانست.به اعتقاد اسپیرمن، عامل g تعیین‌كننده اصلی عملكرد فرد در آزمون هوش است. به‌علاوه، عوامل ویژه‌ای هم به نام s برای هر توانایی یا آزمون وجود دارد.مثلا با هر یك از آزمون‌های مربوط به روابط ریاضی یا هندسی، s جداگانه‌ای به دست می‌آید.

   در آزمون هوشی كه از هر كسی گرفته می‌شود، مقدار عامل  به اضافه مقداری عوامل مختلف s منعكس می‌شود.

   بنابراین مثلا عملكرد ریاضی هر فرد تابع هوش عمومی g و نیز استعداد ریاضی s اوست.

  • نظریه لوئیس ترستون

پاورپوینت نظریه های هوش نظریه اسپیرمن را مورد انتقاد قرار داد و او به وجود عامل مشترك و یكپارچه‌كننده‌ای به نام عاملG  اعتقاد نداشت و بر این باور بود كه هوش از توانایی‌های خاص و جداگانه‌ای تشكیل شده است. وی با استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسید كه هوش از هفت عامل زیر كه وی آنها را توانایی‌های ذهنی اولیه نامید، تشكیل یافته است:

   1.    توانایی كلامی
   2.     روانی یا سیالی كلامی
   3.     توانایی عددی
   4.     توانایی فضایی
   5.     توانایی ادراكی
   6.     استدلال استقرایی
   7.  حافظه
دانلود پاورپوینت نظریه های هوش
دانلود پاورپوینت نظریه های هوش
 • نظریه گیلفورد

پاورپوینت نظریه های هوش نظریه سه‌بعدی گیلفورد با دیگر نظریه‌های هوشی تفاوت فاحش دارد. وی به وجود عامل g اعتقاد نداشت و معتقد بود كه هوش دارای ویژگی سه‌بعدی است و یا به صورت فرایندی سه‌بعدی سازمان پیدا می‌كند. این ابعاد عبارتند از:

  • o عملیات: آنچه كه شخص انجام می‌دهد.
  • o محتواها: موادی كه عملیات روی آنها انجام می‌گیرد.
  • o فرآورده‌ها: روش ذخیره‌شدن یا پردازش اطلاعات.
 • نظریه ورنون

  ورنون با اتخاذ موضع بینابین اظهار داشت كه نظر اسپیرمن و ترستون به لحاظی هر دو درست است و هوش، كلی و یكپارچه است.

  اما در عین حال از تعدادی توانایی‌های خاص كوچك و بزرگ تشكیل شده است.الگوی وی اساسا سلسله مراتبی را به وجود می‌آورد كه در رأس آن عامل g قرار دارد و نشانگر آن است كه تمامی توانایی‌های سطوح پایین را یكپارچه می‌كند.سطح بعدی كه عوامل گروهی اصلی نامیده می‌شود، شامل توانایی‌های فضایی – حركتی و كلامی – آموزشی است.

  بخش‌های فرعی كوچك‌تر در سطوح پایین‌تر به توانایی‌های مجزا و خاص اطلاق می‌شوند و هر یك از این عامل‌های گروهی فرعی نیز به عامل‌های كوچك‌تر یعنی عامل‌های اختصاصی تقسیم می‌شوند.

 • نظریه های  عصبی – زیستی

نظریه هالستید

او چهار عامل را مشخص کرد که عبارتند از :

   • یکپارچگی مرکزی
   • انتزاع
   • قدرت
   • جهت یابی

نظریه کتل

  • الف . هوش سیال 
  • ب. هوش متبلور 
 • نظریه هب

  پاورپوینت نظریه های هوش در سال 1972 دو نوع هوش به نام های a ,b  را معرفی  کرد.

  پاورپوینت نظریه های هوش هوش a، حوزه معینی  از هوش است که به طور مستقیم با کارکرد مغز در ارتباط است.این هوش مادرزادی و زیستی است و مستلزم داشتن نظام عصبی سالم است .به توانایی های مساله گشایی مربوط است و با آزمون هوش قابل اندازه گیری نیستند .

  هوش bبیشتر متاثر از محیط است و مبتنی بر تجربه فرد است و گستره اطلاعات را منعکس ساخته و از طریق آزمون های هوش قابل اندازه گیری است .

همچنین میتونین سایر محصولات من رو بررسی کنید دانلود پاورپوینت اختلالات اضطرابی به همراه فایل pdf ، دانلود پاورپوینت اختلال اتیسم به همراه فایل pdf ،دانلود پاورپوینت نظریه کلارک لئونارد هال فایل PDF و pptx ، دانلود پاورپوینت اختلال لکنت زبان مشاهده نمایید.

 • جنسن

  وی معتقد است هوش دارای دو سطح متمایز و درعین حال وابسته به یکدیگر است .

  در سطح اول فعالیت های هوشمندانه پیوند بین محرک و پاسخ را به صورت تداعی های ساده برقرار می کند.در این پیوندها شکل ظاهری پاسخ و ماهیت آن کاملا با ویژگی های ظاهری محرک مطابقت دارد .

  در سطح دوم هوش به انجام فعالیت های پیچیده تر اختصاص می یابد .لذا کار هوش بهجای تداعی به شناخت منتهی می گردد.در این سطح پدیده ها مقوله بندی می شوند ، تغییر شکل می یابند و بین برخی از آن ها ارتباط هایی کشف می گردد.

نظریه های رشدی

 • نظریه پیازه پاورپوینت نظریه های هوش

پاورپوینت نظریه های هوش به نظر وی هوش عبارت است از فرآیند سازشی یا انطباقی که متضمن برخورد رشد زیستی و تعامل با محیط است رشد و تکامل هوش ، رشد و تکامل فرآیندهای شناختی از قبیل درک قوانین طبیعت ، اصول دستور زبان و قواعد ریاضی است .پیاژه هوش را شکل خاصی از سازگاری بین شخص و محیط او معرفی کرد .کودک از راه تجربه و تعامل با محیط و انطباق با آن به شناخت محیط دست می یابد .تعادل مستلزم عمل درون سازی ( جذب ) و برون سازی ( انطباق ) است .

برونر

 •  این نظریه به بازنمایی نیز معروف است .
 •  از راه تجزیه و تحلیل بازنمایی های کودکان می توان به کارکرد هوشی آنها پی برد .
 •  خلاقیت می تواند ملاک ارزشیابی هوش کودکان قرار گیرد .
 • در گودکان خردسال ، تفکر ارتباط تنگاتنگی با عمل دارد به گونه ای که می توان گفت آنها با دست های خود می اندیشند و نقش تفکر خود را بازی می کنند .

نظریه های شناختی

 • کرول

در سال 1980 پس از طبقه بندی فرآیندهای ذهنی ، مسئله تکالیف شناختی ابتدایی را مطرح کرد .یک تکلیف شناختی مستلزم بکاربستن معدودی عملیات است :

 1. دریافت ادراکی
 2. زمان واکنش و جنبش
 3. ارزشیابی و تصمیم
 4. جور کردن محرک ها و مقایسه
 5.  نام بردن ، فراخوانی و تداعی
 6.  فراخوانی حافظه ضمنی
 7.  استدلال قیاسی
 8.  محاسبه عددی

نظریه های معاصر

بورکوفسکی

نظریه پردازش اطلاعات هم نظام طراحی و هم نظام هم آهنگ ساز یا اجرایی را در بر می گیرد .

 1. اجزای سه گانه نظام طراحی :
 • ظرفیت
 •  دوام یا پایایی
 •  کارآمدی

پاورپوینت نظریه های هوش در این نظام به موضوع فراشناخت نیز پرداخته می شود که عبارتند از توانایی شخص برای اینکه همانند یک ناظر بیرونی ، افکار خود را مورد مشاهده قرار دهد .

استنبرگ

وی در مورد رفتار هوشمندانه سه مولفه کلی را معرفی می کند :

 • فرا مولفه ها
 • مولفه های عملکر
 • مولفه های کسب دانش

ژرندایک

هوش از نظر کارکر د به سه دسته تقسیم می شود :

 1. هوش اجتماعی
 2. هوش انضمامی
 3. هوش انتزاعی

گاردنر

هفت نوع هوش مستقل و مشخص وجود دارد :

 1. هوش زبانی
 2. هوش موسیقی
 3. هوش منطق ریاضی
 4. هوش فضایی
 5. هوش بدنی – جنبشی
 6. هوش درون فردی
 7. هوش میان فردی

اطلاعات محصول

شامل 43 اسلاید
فرمت PPTX
زبان فارسی
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان20,000
3004 نمایش
43 اسلاید
دانلود پاورپوینت نظریه های هوش به همراه فایل PDF
3 از 3 رای
دانلود پاورپوینت نظریه های هوش به همراه فایل PDF

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

دانلود پاورپوینت نظریه های هوش به همراه فایل PDF

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام به روش ساده به صورت دائمی و یا موقت به صورت آموزش برای اندروید ، ios و کامپیوتر با شیوه ی سریع به همراه لینک مستقیم دیلیت

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]