پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک بخش شنوایی
شناسه محصول: 2255

پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

شنوایی مثل بینایی ، شنوایی هم برای دریافت اطلاعات محیطی از ابزارهای مهم ماست برای اکثریت ما ، راه اصلی ارتباط با دیگران و واسطه موسیقی است . همچنین در محصول پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک بخش بینایی به ویژگی های بینایی پرداختیم. شنوایی به دلیل تغییرات کوچک در فشار صوت اتفاق می افتد که می تواند منجر به جلو و عقب رفتن پرده ای در گوش داخلی ما شود . همان طور که در مبحث بینایی داشتیم ، در این جا نیز ابتدا ماهیت محرکت فیزیکی که شنوایی به آن حساس است را بررسی کرده ، سپس به توصیف دستگاه شنوایی می پردازیم با تأکید خاص بر این که چگونه گیرنده ها فرایندهای تغییر شکل را انجام می دهند ، و بالاخره در نظر میگیریم که دستگاه شنوایی چگونه شدت و کیفیت صوت را رمزگرایی می کند .

  امواج صوتی

در پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی صدا از حرکت با ارتعاش شیء تولید می شود ، مثل وقتی که باد از لابه لای شاخه های درختان عبور می کنند . وقتی چیزی حرکت می کند ، مولکول های هوای جلویش به یکدیگر فشرده می شوند . این مولکول ها مولکول های دیگر را به هم می فشرند و بعد به وضعیت اصلی شان بر می گردند . به این ترتیب موجی از تغییرات فشار موج صوتی در هوا منتقل می شود ، ولو هیچ یک از مولکول های هوا از جای خود چندان دور نشده باشند . این موج شبیه امواج آب حوضچه ای است که با انداختن ریگی در آن ایجاد می شود .

بسامد

ما در پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی به جنبه مهم صوت خالص ، بسامد صوت ( تعداد چرخه ها در ثانیه یا بسامد ) است که هر یک بار حرکت به جلو و عقب رفتن مولکول ها یک چرخه است. بسامد اساس ادرا ک ارتفاع است ، ارتفاع درجه ای بالا یا پایین صداست . اصوات با بسامد بالا امواج سینوس با بسامد بالا را به وجود می آورند؛ اصوات با بسامد پایین امواج سینوسی با بسامد کمتر ایجاد می کنند .

دامنه

پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی
پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

جنبه دیگر صوت خالص ، دامنه آن است ؛ یعنی تفاوت فشار بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه در نمودار فشار نسبت به زمان. دامنه صوت احساس ما را از بلندی صدا تعیین می کند ، یا به عبارتی این که یک صدا چقدر شدید به نظر می رسد . دامنه صدا معمولا با مقیاس دسی بل تعیین می گردد ، دسی بل مقیاس لگاریتمی بلندی است . 

طنین

آخرین جنبه صدا طنین است ، طنین به تجارب ما از پیچیدگی صدا دلالت دارد . تقریبا هیچ یک از صداهایی که هر روزه می شنویم به سادگی درپاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی صداهای خالصی که در موردشان بحث کردیم نیستند ( به استثناء دياپازون و برخی وسایل الکتریکی ) 

دستگاه شنوایی

دستگاه شنوایی شامل گوش ها ، قسمت هایی از مغز ، و راه های عصبی رابط مختلف است .در پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی اولین موضوع مورد توجه ما گوش ها هستناء ، شامل نه فقط اندامهایی که در دو طرف سر قرار گرفته ، بلکه کل عضو شنوایی است که قسمت اعظم آنها در داخل جمجمه قرار دارد.

دستگاه انتقالی:

دستگاه انتقالی شامل گوش خارجی و گوش میانی است ؛ گوش خارجی خود شامل لاله گوش و مجرای شنوایی است ؛ و گوش میانی از پرده صماخ و زنجیره ای شامل سه استخوان کوچک به نام های چکشی ، سندانی و رکابی تشکیل شده است.

دستگاه تبدیلی:

دستگاه تبدیلی در قسمتی از گوش داخلی به نام حلزون قرار گرفته که گیرنده های صدا در آن قرار دارند. 

شنیدن شدت صوت

به یاد بیاورید که بینایی ما نسبت به بعضی طول موج ها حساس تر است . درپاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی شنوایی هم چنین پدیده ای داریم ما نسبت به صداهایی با بسامد متوسط حساس تر از صداهایی هستیم که در دو سمت انتهای طیف بسامد شنوایی قرار دارند . خیلی از افراد نواقصی در شنوایی دارند و در نتیجه آستانه شنوایی به دلیل مختل شدن انتقال صدا در گوش میانی ، تقریبا در تمام بسامدها به یک اندازه افزایش می یابد ، در نوع دیگر که کم شنوایی حسی – عصبی نام دارد ، آستانه شنوایی در همه بسامدها به یک اندازه بالا نرفته ، بلکه در بسامدهای بالاتری افزایش بیشتری می یابد . این الگو معمولا نتیجه آسیب گوش داخلی است ، که اغلب شامل تخریب سلول های موئینی است که قادر به بازسازی نیستند .

ارتفاع صوت

یکی از کیفیات روان شناختی اصلی صوت ، ارتفاع آن است و ارتفاع احساس براساس بسامد صوت است . جوانان قادر به تشخیص صداهای خالص با بسامد بین ۲۰ و ۲۰,۰۰۰ هرتز هستند ، در بسامد ۱۰۰ هرتز ،  jnd کمتر از یک هرتز بوده و اگر بسامد به ۱۰,۰۰۰ هرتز افزایش یابد ،  jndنیز ۱۰۰ هرتز می شود.

نظریه های ادراک ارتفاع صوت

پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی مثل رنگ بینی ، دو نظریه در پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی در مورد چگونگی رمزگذاری بسامد و تبدیل آن به ارتفاع توسط گوش مطرح است . اولی توسط یک فیزیک دان انگلیسی به نام لرد درادرفورد در سال ۱۸۸۶ مطرح شده رادفورد اظهار داشت که یک موج صوتی باعث ارتعاش كل غشاء پایه شده و میزان ارتعاش تعیین کننده میزان تکانه های فیبرهای عصبی در عصب شنوایی است.از آنجا که این نظریه مطرح می کند که ارتفاع صوت به نحوه تغییر صوت در طول زمان بستگی دارد ، آن را « نظریه زمانی »می نامند 

سابقه این نظریه به سال ۱۹۸۳ بر می گردد ، یعنی زمانی که کالبدشناسی فرانسوی به نام ژوزف گیشارد دوورنی این نکته را مطرح کرد که بسامد اصوات از راه تشدید به صورت مکانیکی به ارتفاع صوت رمزگردانی می شود و « تشدید عبارت است از درجه طنین انداختن و تکرار صدایی با یک بسامد خالص در فاصله ای به لحاظ ریاضی مشخص » در دهه ۱۸۰۰ هرمان فون هلم هولتز ( آیا او را از نظریه رنگ بینی به یاد دارید ؟ ) این فرضیه را بیشتر بسط داده و نهایتا نظریه مکانی ادرا ک ارتفاع صوت را تدوین کرد . طبق این نظریه هر مکان خاص در طول غشاء پایه به احساس ارتفاع خاصی می انجامد .

ننظریه مکانی هم مثل نظریه زمانی ، بسیاری از پدیده های مربوط به درک ارتفاع صوت را توضیح می دهد ، اما نه همه را . روی هم رفته ، نظریه های مکانی در توضیح ادراک ما از اصوات با بسامد پایین و نظریه های زمانی هم در اصوات با بسامد بالا مشکلاتی دارند . این مشکلات منجر به وجود آمدن این اعتقاد شد که ارتفاع صوت بستگی به هر دوی الگوهای زمانی و مکانی دارد ، نظریه زمانی توضیح دهنده ادرا ک ما از بسامدهای پایین و نظریه مکانی توضیح دهنده ادراک ما از فرکانس های بالاست . 

چارچوب کلی پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک بخش شنوایی
پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک بخش شنوایی

عناوین موجود در پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

 • شنوایی
 • امواج صوتی
 • دستگاه شنوایی
 • مقطع عرضی گوش
 • شنیدن شدت صوت
 • ارتفاع صوت
 • نظریه های ادراک ارتفاع صوت

لینک دانلود بعد از خرید و پرداخت فعال میشود.

اطلاعات محصول

شامل 19
تعداد پارت 6
اندازه 176KB
فرمت pptx
زبان فارسی
برگزارکننده زهراسادات علی پرست
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
 1. باسلام و احترام
  ضمن تشکر از کاربر حرفه ای صدتو خانم زهرا علیپرست.فایل ایشان بررسی و مورد تایید کارشناس تایید کیفیت صدتو قرار گرفت.محصول ایشان دارای گارانتی مرجوع گردید.
  با ارزوی موفقیت بیشتر…
  باتشکر.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان10,000
زهراسادات علی پرست
3531 نمایش
19
6
پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی
5 از 2 رای
پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

پاورپوینت احساس و ادراک بخش شنوایی

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام به روش ساده به صورت دائمی و یا موقت به صورت آموزش برای اندروید ، ios و کامپیوتر با شیوه ی سریع به همراه لینک مستقیم دیلیت

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]