تریاژ و برسی مصدوم و اقدامات حیاتی برای نجات بیمار
شناسه محصول: 2848

تریاژ

تریاژ یکی از مهمترین مفاهیم در بخش اورژانس است که از کلمه فرانسوی trier به معنی دسته بندی گرفته شده است. در عمل این واژه به معنای دسته بندی بیماران  و مصدومین و تعیین میزان نیاز به سرعت در رسیدگی به آنان است. تریاژ یک روش کلی برای تقسیم بندی بیماران بر اساس فوریت نیاز به درمان است . در هر سیستمی که تعداد بیماران و شدت آسیب زیاد بوده و منابع امدادی (پزشک و پرستار) کم باشد، تریازکمک شایانی در ارائه خدمات می کند و بدون آن اقدامات ناموثر و بیهوده بوده و منجر به اتلاف وقت می گردد.

پاورپوینت تریاژ
پاورپوینت تریاژ

   دربلایا و حوادث غير مترقبه ، ترياژ روندی است پويا به منظور شناسايی مصدومين با فوری ترين نيازها و تفکيک آنها از سايرين  به منظور تعيين اولويت های درمانی و اعزام

*** ترياژ در بلایا نه صد در صد کامل و بدون اشکال است و نه  صد در صد  عادلانه  ***

*** در ترياژ جايی برای احساسات وتوجه به ويژگی های     فردی مصدومین وجود ندارد و تنها نتیجه و کارآیی عملیات از اهمیت برخوردار است   ***

*** دشوارترين تصميم گيری در مورد مصدومينی است که عليرغم زنده بودن و دريافت  تدابیر درمانی  اميدی  به نجات آنها نيست و با حذف آنها شانس زنده ماندن و نجات ديگران افزايش خواهد يافت ***

تریاژ مؤثر

پاورپوینت تریاژ بیمارستان
پاورپوینت تریاژ بیمارستان

استفاده از آن برای پرسنل آسان باشد. نیاز به دسته بندی و ارزیابی با معیارهای پیچیده را نداشته باشد.پیش آگهی بیماران را در حد مطلوبی تعیین کند.

طبقه بندی فوریت ها

طبقه بندی فوریت ها تریاژ
طبقه بندی فوریت ها در تریاژ بیمارستانی

به طور کلی فوریت ها را به پنج دسته تقسیم می کنند که هر کدام نماینگر میزان مداخلات و مراقبت های درمانی لازم برای فرد است و هر یک از دسته ها با رنگ خاصی مشخص می شود.

توصیف وضعیترنگ
فوریقرمز
اضطراریزرد
تأخیریسبز
منتظرآبی
مردهسیاه
طبقه بندی فوریت ها تریاژ

رنگ قرمز در تریاژ

به معنی فوریت های خطیر یا فوری یا urgent بوده و نمایانگر مددجویانی است که در صورت عدم اقدام درمانی سریع ، در کمتر از 5 دقیقه می میرند.

نمونه ها :

ایست قلبی ریوی                                      درد قفسه سینه

دیس ریتمی های کشنده                               دیسترس تنفسی

خونریزی شدید خارجی                              خونریزی داخلی

شوک

تروماهای شدید                                        سوختگی شدید

مسمومیت های شدید و خودکشی                    کما

اورژانس های محیطی مانند هیپوترمی شدید

STARTروش تریاژ(ادامه) 

 3- سیستم خونرسانی (پرفیوژن)

 در صورت پرشدن مجدد مویرگی طولانی تراز 2 ثانیه / عدم  لمس نبض رادیال

 در صورت پرشدن مجدد مویرگی در کمتر  از 2 ثانیه /  لمس نبض رادیال >> بررسی سیستم عصبی

*** در صورت خونریزی خارجی مشهود ، بانداژ فشاری یا فشار روی نقاط فشار و در صورت شوک ، بالا قرار دادن اندام تحتانی *** 

 4- سیستم عصبی :

 اجرای دستورات ساده

 عدم اجرای دستورات / عدم هوشیاری 

تریاژ بیرونزدگی احشای شکم
بیرون زدگی احشای شکم

گروه فوری(قرمز)

 • بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره آمیزداشته وبدون اقدام درمانی سریع درکمتراز 1تا2 ساعت آینده جان خودراازدست داده یادچارمشکلات شدید می شوند.
 • خونریزی خارجی شدیدوقابل کنترل
 • مشکلات تنفسی قابل اصلاح
 • جراحات شدید ناشی ازآوار
 • قطع شدگی عضوبطور ناقص
 • پارگی های شدید همراه شکستگی باز
 • سوختگی شدید صورت وراه های هوایی
 • سوختگی های درجه 2 و3 باوسعت 40درصد
 • عدم هشیاری بدون علت مشخص
 • نشانه های انفارکت میوکارد
 • تشنج پایدار
 • علایم دال بر زایمان قریب الوقوع یازودرس
 • مسمومیت شدید
 • مراحل اولیه تامتوسط شوک

رنگ زرد:

به معنی فوریت های اضطراری یا emergent بوده و مربوط به مددجویانی است که در صورت عدم مداخلات درمانی سریع در خلال 60-5 دقیقه ، در کمتر از 2-1 ساعت جان خود را از دست داده یا دچار مشکلات شدید می شوند.

نمونه ها:

 • حملات ایسکمیک قلب     
 • درد های غیر طبیعی
 • خونریزی با مقادیر کم   
 •  تب و لرز بخصوص درکودکان
 • شکستگیهای آشکار و همراه با فشار عروقی
 • استفراغ

گروه تاخیری (زرد) در تریاژ

بیمارانی که جراحات شدید داشته ونیاز به مداخله درمانی وبستری دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد. به عبارت دیگر بین 1تا12 ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود

 • شکستگی های ساده استخوان های بزرگ
 • پارگی های متوسط بدون خونریزی
 • صدمات چشمی
 • آسیب دیدگی های غیربحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کوما
 • زخم های نافذ وسوراخ کننده شکم بدون شوک
 • دیابت بدون اختلال هشیاری
 • دیسترس تنفسی غیرحاد
 • مشکل طبی غیرسرپایی

تریاژ :  معنی این واژه هم به معنای جداسازی و تفکیک کردن است

در این پاورپوینت که توسط استادمان ارایه شده است آموزش تریاژ خارج بیمارستانی اموزش چک کردن درست مصدم و بهترین عملکرد در مواجه با انواع مصدومان(شکستگی تیر خوردگی فرو رفتن چاقو در بدن شکستگی دندان عضو قطع شده زخم های قفسه سینه و شکم انواع پانسمان  کنترل خونریزی با فشار نحوه استفاده از کلار گردنی و نکات آن و Glascow Coma Scale (GCS) scoreو…) قرار دارد امیدوارم مود استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

طبقه بندیهای تریاژدر حوادث منجر به کشتار جمعیmci

وضعیت های معمولرنگاولویتطبقه بندی تریاژ  
زخم های مکشی قفسه سینه انسداد راه تنفسی در اثر علتی مکانیکی شوک هموتوراکس پنوموتوراکس فشاری آسفیکسی زخم های بدون ثبات شکم و قفسه سینه آمپوتاسیون های ناقص شکستگی های باز استخوان های بلند سوختگی های درجه دوم و سوم 40-15 %سطح بدن      قرمز      1فوری:آسیب دیدگی از نوع تهدید کننده زندگی است اما با حداقل مداخله فرد می تواند زنده بماند.در صورت تاخبر درمان افراد این گروه به یرعت به سمت مرگ پیش بینی شده پیش می روند.
زخم های با ثبات بدون شواهد خونریزی شدید آسیب های بافت نرم زخم های فک بالا-صورت بدون به خطر افتادن راه هوایی آسیب های عروقی با جریان خون کافی/اختلال در عملکرد دستگاه گوارش/شکستگی های نیازمند ترمیم/دبریدمان و تثبیت خارجی بصورت باز/اکثر آسیب های چشمی وcns       زرد       2تاخیری:آسیب دیدگی در خور توجه است و به مراقبت نیاز دارد اما در صورت چند ساعت تاخیر زندگی فرد و یا وضعیت اندام های وی به مخاطره نخواهد افتاد .افراد این گروه پس از درمان مصدومین گروه 1 تحت درمان قرار می گیرند.
شکستگی های اندام فوقانی/سوختگی های خفیف/پیچ خوردگی ها /پارگی های وک بدون خون ریزی شدید/اختلالات رفتاری یا روانی    سبز       3حداقل:آسیب دیدگی جزئیست و درمان می تواند چندین ساعت تا چند روز به تاخیر افتد.افراد این گونه گروه می توانند از منطقه اصلی انجام تریاژخارج شوند.  
بیماران فاقد پاسخدهی به زخم های نافذ ناحیه سر/آسیب دیدگی نواحی فوقانی نخاع/زخمهایی که چندین اندام و ناحیه آناتومیکی را درگیر کرده اند /سوختگی های درجه دومو شوم بیش از 60% سطح بدن/تشنج توام با استفراغ ظرف 24 ساعت پس از مجاورت با تشعشعات /تنفس ویزه دوران احتضار/فقدان نبض و فشار خون/مردمک های ثابت و متسع        سیاه         4منتظر:آسیب دیدگی آنقدر وسیع و گسترده است که حتی با وجود مراقبت های شدید باز هم احتمالی زنده ماندن فرد وجود نداردافراد این نوع گروه باید از دیگر مصدومین جدا شوند اما هرگز نباید آنها را رها کرد .در صورت امان باید آرامش آسایش آنها  را تامین کرد.
پاور تریاژ بیمارستانی
پاور تریاژ بیمارستانی

اطلاعات محصول

تعداد صفحات 108 صفحه
تعداد پارت 1
زبان فارسی
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان24,900
2777 نمایش
108 صفحه
1
تریاژ و برسی مصدوم و اقدامات حیاتی برای نجات بیمار
4 از 2 رای
تریاژ و برسی مصدوم و اقدامات حیاتی برای نجات بیمار

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

تریاژ و برسی مصدوم و اقدامات حیاتی برای نجات بیمار

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]