• جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

  دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش​

  دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت

  زمان باقی مانده تا آزمون استخدامی آموزش و پروش

  حتما توهم خبر اینکه رشته ی مراقب سلامت جزو روشته های استخدامی قرار گرفت رو شنیدید اگه توهم سردرگمی تو منابع یا میخوای تو فرصت محدود نتیجه ی عالی بگیری و دنبال منابع خلاصه ولی کامل میگردی جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش صدتو  کاملترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402-1403 و پرفروش ترین محصول استخدامی در آزمون سال گذشته آموزش و پرورش می باشد.

  محتویات بسته جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

   این بسته شامل خلاصه مطالب مهم کتاب ها و شامل مهمترین مباحثی که در آزمون های استخدامی دوره های قبل برای پاسخگویی به سوال های تخصصی سالهای 96,97,98,99,1400,1401,1402 نیاز بوده قرار گفته است.

  اگه برات سواله که مراقب سلامت کلیه توصیه میکنم مقاله مراقب سلامت رو مطالعه کن.

  قبولی 100 درصد تضمینی ظرف مدت کمتر از 1 ماه با مطالعه ی جزوه ی خلاصه ی مراقبت سلامت که شامل 202 صفحه که در برگیرنده تمامی مطالب ویژه قبولی شماست.

  جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

  یک برای برای همیشه همت کن و در این مدت باقی مانده قبولی خودتو باجزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش​ تضمین کن.

  چه کسانی می توانند در رشته شغل مراقب بهداشت شرکت کنند؟

  • کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری
  • کارشناس و کارشناس ارشد مامایی
  • کارشناس و کارشناس ارشد بهداشت
  • کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
  • وضعیت حقوق و مزایای رشته مراقب سلامت

  این پکیج برای چه کسانی مناسب است؟

  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  مامایی
  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  تغذیه و بهداشت

  و تمامی افرادی که قصد شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دارند و میخواهند در مدت کوتاهی سرفصل های دروس معرفی شده سازمان سنجش را در یک پکیج جامع (جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش )مطالعه کنند.

  استخدامی مراقب سلامت

  اگه در مورد رشته مراقب سلامت سوال داری توصیه میکنم پست مراقب سلامت مارو مشاهده کنی.

  دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

  ما در جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش از صفر تا 100 کلیه مباحت مورد نیاز برای مطالعه و قبولی 100 درصدی شما در آزمون آموزش پرورش رشته مراقبت سلامت که نیاز بود قرار دادیم.شما میتوانید ظرف مدت کوتاهی تمامی مباحث را بخوانید.با این جزوه دیگر نیاز شما به خواندن هرگونه کتاب و جزوه ای مرتفع میشود.ازن جروه حاصل تلاش اساتید برتر کشوری که با انالیز دقیق تک تک سوالات موجود در آزمون استخدامی در 10 سال اخیر و منبع یابی وخلاصه نویسی برای شما عزیزان تهیه شده است.

  فهرست مطالب و مباحث موجود در پکیج مراقبت سلامت

  جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش
  فصل اول تاریخچه بهداشت و سلامت از دیدگاه های مختلف

  تاریخچه بهداشت و سلامت از دیدگاه های مختلف

  تاریخچه بهداشت 9
  تعریف سلامتی از دیدگاه های WHO 10
  بهداشت از دیدگاه اسلام  10
  تعاریف بیماری 11
  سازمان های بین المللی بهداشت 13
  نکات طلایی

  فصل دوم کلیات خدمات بهداشتی

  19  پیشگیری(preventation) 19
  غربالگری 22
  سلامت و بیماری 25
  ضوابط کلی ساختار طرح های گسترش شبکه 26
  سطح بندی و ادغام خدمات وارائه خدمات از طریق نظام ارجاع 26
  واحدهای موجود در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور 29
  شرح وظایف نیروهای شاغل در مراکز جامع سلامت 32
  مراقبت های بهداشتی 33
  سطوح مراقبت های بهداشتی 36
  گروه و جمعیت 37
  تعریف و انواع گروه 37
  مراحل تشکیل گروه 39
  نقش های گروه 39
  هنجارها 40
  جمعیت شناسی 42
  تعاریف جمعیت شناسی 42
  پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
  انواع جمعیت 43

  فصل سوم آموزش بهداشت و ارتباطات

  اهداف آموزش بهداشت 46
  ارتباطات در آموزش بهداشت 47
  ارتباط آموزش بهداشت با پیشگیری 48
  دیدگاه های فلسفی 48
  حیطه های یادگیری 51
  نظریه ها و الگوهای یادگیری 52
  مراحل آموزش بهداشت 56
  نکات طالیی 56

  خانواده و معلولیت
  سطوح ناتوانی 102
  درجه بندی عقب ماندگی ذهنی : 103

  فصل چهارم بهداشت مدارس

  اهداف بهداشت مدارس 60
  مراقب سالمت و بیماری های خاص 76
  صرع 77
  بیماری قند 78
  تب روماتیسمی 80
  هموفیلی 80
  فلج مغزی 81
  ناهنجاری ها قلبی 82
  تغذیه 89
  حداقل استانداردهای بهداشت محیط مدرسه 89
  رشد و تکامل کودک 96
  نحوه محاسبه وزن و قد متناسب با سن متوسط شیرخواران وکودکان طبیعی 96
  پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
  5
  شاخص هاي رشد و مفهوم صدك 100
  شیوع اختالالت رشد بر اساس شاخص هاي رشد 100
  نکات طلایی 10

  فصل پنجم تغذیه و بهداشت موادغذایی

  طبقه بندی مواد غذایی 105
  پروتئینها 105
  چربی ها 106
  مواد قندي(کربوهیدرات ها) 106
  ویتامین ها 107
  کانیها 108
  بهداشت خوراکی ها 111
  بهداشت ماهی 112
  مسمومیت ها ي غذایی 114
  نکات اساسی در تامین بهداشت مواد غذایی 12

  فصل ششم واکسیناسیون

  انواع واکسن ها 122
  انواع ایمنی 123
  بیماري ها وعالئم اختصاري واکسن هاي برنامه گسترش ایمن سازي 125
  برنامه ایمن سازي کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور 127
  پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
  6
  جدول هاي ایمن سازي 127
  زمان نگهداري واکسن پس از بازشدن ویال 129
  نکات طلایی 131

  فصل هفتم بهداشت آب و هوا

  منابع آب آشامیدنی 135
  خطرهاي آلودگی آب 136
  طبقه بندي سختی آب 137
  آلودگی هوا 142
  آلوده کننده هاي اصلی در منازل 142
  اکسید کننده هاي فتوشیمیایی 145
  شاخص کیفیت هوا(AQI (146
  عوارض هواي الوده 14

  فصل هشتم بیماریهای واگیر وغیرواگیر

  سیاه سرفه )pertosis )149
  151 Diphtheria دیفتري
  153 Tetanus کزاز
  155 )morbilli یاMeasles) سرخک
  پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
  7
  158 (Rubella) سرخجه
  162 )Mumps( اوریون
  162 )hepatitis( هپاتیت
  فلج اطفال poliomyelitis 168
  169 )Toberculosis(سل
  بیماري حصبه ( تیفوئید( 171

  فصل نهم بهداشت حرفه ای

  برنامه هاي بهداشت حرفه اي 173
  اصول بهداشت حرفه ای 173
  عوامل زیان آور محیط کار 173
  بیماری ها و عوارض ناشی از تغییرات فشار هوا 176
  بیماریها و عوارض ناشی از نور )روشنایی( 177
  اثر اشعه مادون قرمز 179
  بیماری ها و عوارض ناشی از سر و صدا
  پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
  8
  عوامل شیمیایی زی ان آور در محیط کار 183
  بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی بیما ریز 184
  بیماری های ناشی از عوامل شیم یایی بیماری زا 185
  سطوح پیشگیری کاربردی در بهداشت حرفه ا ی 188
  روشها ی پیشگیری و مقابله با مواد شیمیایی 189
  استانداردهای مواد سمی 192

  فصل دهم اپیدمیولوژی

  اهداف اپیدمیولوژی 194
  واژه ها ی مهم در اپیدمیولوژی 195
  کاربرد اپیدمیولوژی در بهداشت جامعه 202

  فصل یازدهم کمک های اولیه

  کمک های اولیه

  دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش ( ویژه آزمون استخدامی )

  قبولی خودتان را در آزمون استخدامی مراقب سلامت  تضمین کنید.

  به جای آنکه در این مدت کوتاه تا آزمون استخدامی چندین کتاب و هزاران صفحه کتاب را با سرعت بالا بخوانید و به دلیل بالا بودن حجم منابع زمان خود را روی مباحث بهوده و کمتر سوال طرح شده کنید و مباحث مهم را فراموش کنید شما میتوانید با مطالعه دقیق این 200 صفحه جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش از صفر به 100 برسید و قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در رشته مراقبت سلامت را تضمین کنید.

  منابع آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

  بخش عمومی :هوش و استعداد _ معارف اسلامی _ ریاضیات و آمار _ مهارت های کامپیوتر _ زبان انگلیسی _ زبان و ادبیات فارسی _ اطلاعات عمومی
  بخش تخصصی :کلیات خدمات بهداشتی – آموزش بهداشت و ارتباطات – تغذیه و بهداشت مواد غذایی – بهداشت مدارس – آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری در کمکهای اولیه

  به جای مطالعه منابع متعدد و یادگیری ناقص شما میتوانید چندین بار جزوه را مطالعه کنید تا 100 درصد به تسلط برسید

  سوال آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

  در پایان باری شما 400 تست شبیه ساز آزمون طرح شده است که بر گرفته از دل آزمون های استخدامی سال های پیش است تا شما علاوه بر مطالعه خود را محک بزنید و نقاط ضعف خودتان را مشاهده کرده و مطالعه دقیق تری در آن مباحث داشته باشید.

  جزوه استخدامی مراقب سلامت

  برای خرید و دانلود این محصول روی باکس زیر کلید کنید

  کد تخفیف 10 درصدی ویژه ی مشتریان صدتو که از اکادمی خرید مینمایند کافیست کد زیر را در سبد خرید خود وارد نمایید

  کد تخفیف: sadeto10

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۴۱ رای