چطور از کیفیت محصول مطمئن باشم؟

کیفیت محتوا صدِ تو
کیفیت محتوا صدِ تو

گام اول

تمامی محصولات بارگزاری شده در صدِ تو توسط کارشناس کنترل کیفیت مورد بررسی قرار میگیرد تا علاوه بر کیفیت محصولات متناسب بودن قیمت ها را با توجه به کیفیت فایل در نظر گیرد تا حقی از خریدار ضایع نگردد. همچنین تیم کنترل کیفیت صدِ تو به شما اطمینان را میدهد این محصول کاملا با کیفیت بوده و مشابه آن در سایت های فروشگاهی دیگر موجود نمیباشد.

گام دوم

تیم مدیریت کیفیت محصولات پیوسته محصولاتی که در سایت قرار میگیرد به جهت داشتن توضیحات محصول شفاف و متناسب با محصول کنتر میکند که این اطمینان را به شما بدهد که محتوا محصول دقیقا و عینا اطلاعات محصول را بیان میکند.

گام سوم

در صورت خرید محصول در صورتی که کیفیت فایل مد نظر شما نبود و یا محتوای توضیحات محصول با خود محصول مقایرت داشت میتوانید توسط تیکت اطلاع دهید تا بعد از رایزنی با ناشر در صورت تایید هزینه شما عودت داده شود.